Skolyoz

Skolyoz Ne Demek?

Sağlıklı bir omurgaya arkadan bakıldığında omurların düz bir hat üzerinde dizilmiş olduğu görülür.
Yandan bakıldığında ise boyun bölgesinde hafif içe doğru, sırtta dışa doğru ve bel bölgesinde de yine içe doğru olan kıvrımlar vardır. Bunlar omurganın fonksiyonel eğrilikleridir.
Bu fonksiyonel eğriliklerin açısal olarak normalden sapmaları omurgada birtakım problemlere neden olur. Sırttaki omurların 20-45 derece açılı dışa doğru olan anatomik bir yapısı vardır. Bu açının 45 derecenin üzerine çıkması ile sırtta kambur bir görüntü oluşur. Bu durum hiperkifoz olarak adlandırılır. Genellikle lordoz ile (bel çukuru artmass) birlikte görülür.
Bir diğer deformite de omurlardaki yanlara eğilme ve rotasyonel sapmalar ile gelişen skolyoz olarak adlandırılan durumdur.

 

Skolyozun Nedenleri Nelerdir?

Konjenital Skolyoz
Doğuştan olabilir. (konjenital) Bu durum genellikle omurgadaki bir kusura veya birbirine kaynamış kaburgalara bağlıdır.

Nöromusküler Skolyoz
Polio (Çocuk Felci), beyin felci veya kas distrofisi (erimesi) gibi durumlara bağlı olarak kasların felci sonucunda oluşabilir.

İdiyopatik Skolyoz
İdiyopatik (nedeni bilinmeyen) olabilir. Daha önce düzgün olan bir omurgada bilinmeyen bir nedenle sonradan ortaya çıkabilir. İdiyopatik skolyoz, büyüme döneminin herhangi bir evresinde görülebilir. (İnfanti (0-3 yaş), Jüvenil (3-10 yaş), Adolesan (11 yaştan iskelet olgunluğuna kadar)) Hastalığın ilerlemesi riski, yaş ve eğrilik derecesine bağlıdır.

 

Skolyozun Belirtileri Nelerdir ve Aileler Nelere Dikkat Etmelidirler?

Çocuklarda bel ağrısı olması gerekmez. Şayet bel ağrısı varsa mutlak surette hekim tarafından araştırılmalıdır.
Omurganın yana doğru eğriliği gözlenmelidir.
Kaburgaların ve kürek kemiği çıkıntısının tek tarafta daha yüksek olup olmadığı gözlenmelidir.
Omuz ve kalçaların simetrik durup durmadığı gözlenmelidir.
Vücudun eğri durup durmadığı gözlenmelidir.
Bel girintilerinde asimetri şeklinde bir duruş bozukluğu olup olmadığı gözlenmelidir.
Nefes darlığı (ciddi eğriliklerde (>70-80 derece) önemli bir işaret olabilir.
Daha önce giyilebilen giysilerin vücuda tam oturmaması ve giysinin çizgilerinin asimetrik olması hususu gözlenmelidir.

 

Skolyoz Tedavisi ve Skolyoz Dereceleri

Tedavi yöntemi, eğriliğin derecesine ve kemik büyümesinin hangi aşamada olduğuna göre belirlenir.
10-20 Derece arası spesifik skolyoz egzersiz tedavisi
20 Derece ve üstündeki derecelerde korse + egzersiz tedavisi
40-45 derece ve üzerinde cerrahi değerlendirme yapmak gerekir.
Skolyozlu kişilerde asimetrik duruşun uygun destekler ile düzeltilerek, vücudumuzun denge merkezi olan core bölgesinin
pozisyonlanması, stabilizasyonu ve kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir.
Kuvvetli ve stabil bir core bölgesi omurga deformitelerinin düzeltilmesinde temel teşkil etmektedir.

 

DAHA FAZLA BİLGİ VE ÇÖZÜMLER İÇİN BİZE DANIŞABİLİRSİNİZ.