EL BİLEĞİ SİNİR SIKIŞMASI

KARPAL TÜNEL SENDROMU-KTS (EL BİLEĞİ SİNİR SIKIŞMASI)

 

Karpal tünel ; taban ve kenarlarını bilek kemiklerinin, tavanını ise transvers karpal ligamentin oluşturduğu bir bilek kanalıdır. Karpal tünelin içinden median sinir, dokuz adet önkol fleksör kasının tendonu birlikte bulunur. Median sinirin bu kanalda sıkışması sonucu ortaya çıkan tabloya “Karpal Tünel Sendromu” adı verilir. Median sinir boyundan çıkıp ele kadar uzanan başlıca 3 temel sinirimizden bir tanesidir.

Tuzak nöropatiler sinirlerin anatomik seyirleri boyunca özel bölgelerde mekanik olarak sıkışması ile oluşur ve KTS en sık görülen tuzak nörapatisidir.

Median sinirin duyusal dalları ilk üç parmak(baş parmaktan başlayarak) ve 4. parmağın yarısını innerve ettiğinden, KTS’de bu parmaklarda duyusal kayıplar görülür. KTS olan hastalar parmak uçlarında iğnelenme, keçelenme, elektriklenme, yanma, kramp hissinden yakınırlar. Hastalar ellerini havada sallama isteği duyar. Cisimleri ellerinden düşürmelerinden de yakınırlar ve bunu elin kuvvetsizliğine bağlarlar. Oysa bu hastalarda kavrama testinde nadiren sorun bulunur, sorun daha çok parmak uçlarındaki duyusal bozukluktan kaynaklanır. Parmaklarda sabah sertliği veya otonomik fonksiyonların bozulmasına bağlı soğukluk ve şişlik görülebilir.

 

NEDENLERİ

Genellikle sebebi idiopatiktir yani bilinemez. Ancak bazı durumlar sebep olarak gösterilebilir.

Bunlar:

– travmalar (çoğunlukla meslek ve hobiye bağlı el ve el bileğinin tekrarlayan hareketleri, karpal tünel üzerine direkt basınç, vibrasyon(titreşim ) yapan el aletlerinin kullanımı vb.),

– sistemik durumlar(obezite, gebelik, tuberkiloz tenosinovit, hiporoidi- hiperroidi, gut vb.),

– ön kolda A-V diyaliz şantı takılması gibi durumlar olabilir.

KTS tanısı koymak için kullanılan bir sürü test vardır ama genellikle fizik muayene yetmez. Tanı koymak için çoğu zaman EMG’den de faydalanılır. Teşhis sonrası hastanın durumuna uygun tedavi şekli belirlenir. Tedavi splintler, enjeksiyonlar, fizik tedavi modaliteleri ya da cerrahi şeklinde olabilir. Özellikle fizik tedavide kullanılan manuel teknikler(median sinir mobilizasyonu vb.) ve verilen egzersizler ön plana çıkar .Fizyoterapistinizin önerdiği egzersizlere uymak ve iş birliği içinde çalışmak, verilen ev egzersizlerine uymak, iyileştikten sonra bile muhafazası için dikkat etmek çok önemlidir. Manuel terapi KTS tedavisinde en etkili yöntemler arasındadır.

 

DAHA FAZLA BİLGİ VE ÇÖZÜMLER İÇİN BİZE DANIŞABİLİRSİNİZ.